ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА СРБА У РУМУНИЈИ

 

Digitalna biblioteka Srba u Rumuniji · Biblioteca Digitală a Sârbilor din România · The Digital Library of Serbs in Romania

Љубомир СТЕПАНОВ
(1952-2015)

StepanovLjubomir

[RO: Liubomir STEPANOV]

Рођен је 10. Фебруара 1952. године у Кетфељу (Тимиш), у земљорадничкој породици. Основно образовање стекао је у родном месту. Економску гимназију у Темишвару похађао је 1967-1971, а Факултет економских наука при Темишварском универзитету 1971-1975, када је и дипломирао. Стручно се усавршио на постдипломским студијама у Букурешту, на Академији економских наука (1979-1980). Радио је у струци – у Државном предузећу за јавну исхрану (до 1990), у приватном сектору (1990-2013) и као директор Издавачке куће Савеза Срба у Румунији, од 2013. до своје смрти.

Преминуо је у Темишвару, 18. октобра 2015. године.

Био је члан: Савеза писаца Румуније, Матице српске, Књижевног кружока „Крила“ у Кетфељу, Корпуса књиговођа-експерта и овлаштених књиговођа Румуније, Тимишког нумизматичког удружења, Темишварског филателијског удружења, Друштва нумизматичара Србије.

Бавио се истраживањем историје Срба на територији Баната у Румунији.

 

Објављене књиге:

1. Љубомир Степанов, Светозар Марков, Јагода Перинац, Стева Перинац, Јован Поповић, Из села у село (Кетфељ), Букурешт 1984. [стр. 17-190]

2. Арон Росић, Божидар Чизмаш, Вишеслава Ћирић, Светозар Марков, Љубомир Степанов, Јагода Перинац, Стева Перинац, Из села у село (Велики Семпетар), Букурешт 1985. [стр. 155-251]

3. Стеван Бугарски, Љубомир Степанов, Кад Мориш потече кроз перо, Букурешт 1991. [324+32 стр. ]

4. Љубомир Степанов, Младост жубори, срцу говори, Букурешт 1991. [180+32 стр.]

5. Љубомир Степанов, Младост жубори, срцу говори, II издање, Темишвар 1994. [224+48 стр.]

6. Љубомир Степанов, Из повести Кетфеља, Темишвар 1994. [336+32 стр.]

7. Љубомир Степанов, Демократски Савез Срба и Карашевака у Румунији, Темишвар 1994. [248 стр.]

8. Миодраг Милин, Љубомир Степанов, Бараганска Голгота, Темишвар 1996. [254+66 стр.]

9. Љубомир Степанов, Демократски Савез Срба и Карашевака у Румунији, II издање, Темишвар 1996. [240 стр.]

10. Љубомир Степанов, Благоје Чоботин, Православна српска црква у Кетфељу – 250, Кетфељ 1996. [стр. 1-43, 79-96]

11. Miodrag Milin, Liubomir Stepanov, Golgota Bărăganului, Timişoara 1996. [240 стр.]

12. Љубомир Степанов, Благоје Чоботин, Православна српска црква у Кетфељу – 250, II издање, Кетфељ 1997. [стр. 1-43, 79-96]

13. Љубомир Степанов, Темишварске разгледнице (Календар 1998.), Темишвар 1997., [13 стр.]

14. Љубомир Степанов, Србољуб Мишковић, Из наше активности (Календар 1999.), Темишвар 1998. [13 стр.]

15. Стеван Бугарски, Љубомир Степанов, Манастир Бездин, Темишвар 1999. [184 стр.]

16. Љубомир Степанов, Срби у Кнезу, Темишвар 2001. [240 стр.]

17. Драгутин Остојић, Стеван Рајић, Божидар Панић, Љубомир Степанов, Стеван Бугарски, Три века Текелијине цркве, Темишвар 2002. [256 стр.]

18. Миодраг Милин, Љубомир Степанов, Срби из Румуније у Бараганској Голготи, Вршац 2002. [450 стр.]

19. Љубомир Степанов, Српски државни ансамбл песама и игара у Темишвару, Темишвар 2002. [104 стр.]

20. Миодраг Милин, Љубомир Степанов, Срби из Румуније у Бараганској Голготи, II издање, Темишвар 2002. [424 стр.]

21. Љубомир Степанов, КРИЛА - Зборник књижевног кружока "Крила" у Кетфељу, Темишвар 2002. [96 стр.]

22. Miodrag Milin, Ljubomir Stepanov, Sârbii din România în Golgota Bărăganului, Timişoara 2003. [352 стр.]

23. Љубомир Степанов, Стеван Бугарски, Манастир Бездин, Темишвар 2003. [56 стр.]

24. Liubomir Stepanov, Stevan Bugarski, Mănăstirea Bezdin, Тimişoara 2003. [56 стр.]

25. Љубомир Степанов, Милан Николић (1888-1969). Живот и дело, Темишвар 2003. [132 стр.]

26. Љубомир Степанов, Савез Срба у Руминији – 15, Темишвар 2004, [320 стр.]

27. Љубомир Степанов, Стеван Бугарски, Српски ансамбл у Темишвару, Темишвар 2004. [240 стр.]

28. Љубомир Степанов, Статистички подаци о Србима у Румунији, Тimişoara 2005. [64 стр.]

29. Љубомир Степанов, Статистички подаци о Србима у Румунији, Темишвар 2005. [80 стр.]

30. Љубомир Степанов, Од срца, срцу..., Темишвар 2006. [320 стр.]

31. Liubomir Stepanov, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – Filiala Timiş – la 85 de ani (1921-2006), Timişoara 2006. [112 стр.]

32. Љубомир Степанов, Благоје Чоботин, Црква Светог Јована Крститеља и Претече у Кетфељу 1746-2006, Темишвар 2006. [48 стр.]

33. Liubomir Stepanov, Uniunea Sârbilor din România, Темишвар 2006. [176 стр.]

34. Љубомир Степанов, Поздрав из Дунавске Клисуре, Темишвар 2006. [204 стр.]

35. Љубомир Степанов, Адријан Николић, Календар 2007, Темишвар 2006. [13 стр.]

36. Liubomir Stepanov, Calendar 2008 - Timişoara în ilustrate vechi, Timișoara 2007. [13 стр.]

37. Стеван Бугарски, Љубомир Степанов, Димитрије П. Тирол. Живот и дело, Темишвар 2007. [224 стр.]

38. Љубомир Степанов, Адријан Николић, Календар 2008, Темишвар 2007., [13 стр.]

39. Стеван Бугарски, Љубомир Степанов, Историјски и културни споменици Срба у Румунском Банату, Темишвар 2008. [256 стр.]

40. Стеван Бугарски, Љубомир Степанов, Срби у Темишвару. Мехала, Темишвар 2008. [256 стр.]

41. Љубомир Степанов, АКУД МЛАДОСТ – 40, Темишвар 2009. [120 стр.]

42. Љубомир Степанов, Савез Срба у Румунији – 20, Темишвар 2009. [156 стр.]

43. Љубомир Степанов, Народне ношње на старим разгледницама, Темишвар 2009. [64 стр.]

44. Љубомир Степанов, Темишвар кроз простор и време на старим разгледницама, Темишвар 2009. [16 стр.]

45. Љубомир Степанов, Статистички подаци о Србима у Румунији, eлектронско издање, Темишвар 2009.

46. Liubomir Stepanov, Uniunea Sârbilor din România, ediție electronică, Timișoara, 2009.

47. Liubomir Stepanov, Nicolae Ignea, Chizdia-Coșarii. Repere monografice, Timișoara, 2010. [359 стр.]

48. Стеван Бугарски, Љубомир Степанов, Срби у Темишвару. Град, Темишвар 2011. [488 стр.]

49. Љубомир Степанов, Весна Степанов, Крила – 25, Темишвар 2014. [192 стр.]

50. Љубомир Степанов, Весна Степанов, АКУД Младост – 45, Темишвар 2014. [176 стр.]PDF

51. Љубомир Степанов, Весна Степанов, Статистички подаци о Србима у Румунији, Темишвар 2014. [96 стр.] PDF

52. Љубомир Степанов, Савез Срба у Румунији - 25, Темишвар 2014. [224 стр.] PDF

53. Љубомир Степанов, Весна Рошка, Tалија – 45 (1970-2015), Темишвар 2015. [159 стр.] PDF

54. Љубомир Степанов, Весна Рошка, Срби у Великом Семиклушу. Књига прва (до 1975. године), Темишвар 2016. [308 стр.] PDF