R E V I S T E

Glasnik 2

Glasnik. Crkveni časopis (II)           [INTEGRAL !]
Mesagerul. Revistă bisericească (II)

 
1990-1991, Timișoara
 

Editor: Vicariatul Ortodox Sârb din Timișoara

Președintele colegiului de redacție: pr. stavrofor Vladimir Marković (Vladimir Marcovici)

Ediții îngrijite de: Colegiul de redacție

Format: 17,0 х 23,5 cm

 

Primul număr al noii serii a apărut în anul 1990, ultimul în 1991.

Glasnik 3

Glasnik. Crkveni časopis
[Srpske pravoslavne eparhije temišvarske] (III)
Mesagerul. Revistă bisericească
[a Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timișoara] (III)

 
2000-  , Timișoara
 

ISSN: 2537-303X

ISSN-L: 2537-303X

Editor: Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timișoara

Redactor șef: pr. Stevan Rajić (Stefan Raici)(2000-2004); pr. stavrofor Stojan Petrović (Stoian Petrovici)(2012); diacon dr. Josif Stanković (Iosif Stancovici)(2013 - ); egumen Justin (Stojanović)(2017 - )

Ediții îngrijite de: Colegiul de redacție

Format: 20,5 х 14,5 cm (2000); 20,5 х 15,0 cm (2002-2013); 23,5 х 17,0 cm (2014); 21,0 х 15,0 cm (2015); 20,5 х 14,5 cm (2016); 20,0 х 14,5 cm (2017 - )

 

Primul număr al noii serii a apărut în anul 2000.

Novi-temisvarski-vesnik-2

Novi temišvarski vesnik (II)
Noul Mesager de Timișoara

Časopis Srba u Rumuniji
Revistă a sârbilor din România
 
2012-  , Timișoara
 

ISSN: 1844-9123

Editor: Uniunea Sârbilor din România

Co-editor: Centrul de dezvoltare sârbo-român

Redactor șef: Rajko Kornja (Raico Cornea)(2012-2017), Nikola Lakić (2018- )

Format: 30,0 х 21,0 cm

 

Primul număr a apărut în august 2012.

Bezdinski-vesnik

Bezdinski vesnik
Mesagerul Bezdinului

 
1991-1997, Arad
 

Editor: Protopopiatul Ortodox Sârb Arad

Redactor șef: pr. Stevan Rajić (Stefan Raici)

Format: 20,5 х 15,0 cm (nr. 1-2/1991); 30,0 х 21,0 cm (1992-1997)

 

Primul număr a apărut în anul 1991, ultimul în 1997.

Tekelijino zvono 1

Tekelijino zvono (I)           [ÎN PREGĂTIRE]
Clopotul lui Tekelija

List Pravoslavne srpske crkvene opštine aradske
Ziar al Parohiei Ortodoxe Sârbe din Arad
 
1996-2005, Arad
 

Editor: Parohia Ortodoxă Sârbă din Arad

Redactor: pr. Stevan Rajić (Stefan Raici)(1996-2003), pr. Ognjen Plavšić (Ognean Plausity)(2005)

Format: 21,0 х 15,0 cm (1996-2003); 30,0 х 21,0 cm (2005)

 

Primul număr a apărut la 14.04.1996; ultimul în 2005.

Tekelijino zvono 2

Tekelijino zvono (II)           [INTEGRAL !]
Clopotul lui Tekelija

Izdanje Srpske pravoslavne parohije aradske
Publicație a Parohiei Ortodoxe Sârbe din Arad
 
2009-2010, Arad
 

Editor: Parohia Ortodoxă Sârbă din Arad

Redactor: pr. stavrofor Ognjen Plavšić (Ognean Plausity)

Format: 30,0 х 21,0 cm

 

Primul număr al seriei noi a apărut în 2009; ultimul în 2010.