A R H I V S K I   D O K U M E N T I

Arh_Dok

Ustav Srpske pevačke družine temišvarske

 
1869, Temišvar
 

PDF [PDF, 19 str.]

 

Jezik: srpski

Dimenzije: 21,5 х 14,0 cm

Broj stranica: 20

 

Skenirano prema originalu iz Arhiva Pravoslavne srpske crkvene opštine Temišvar (Fabrika).

Arh_Dok

Dozvola za održavanje horskih proba

 
27. april 1942, Тemišvar
 

Jezik: rumunski

Dimenzije: 21,0 х 15,0 cm

Opis: Dozvola br. 620 / 27.04.1942. Pravoslavnoj srpskoj crkvenoj opštini u Temišvaru (Fabrici) za održavanje horskih proba [Srpske pevačke družine u Temišvaru], sa potpisom pukovnika Konstantineskua, komandanta Temišvarskog garnizona.

 

Skenirano prema originalu iz Arhiva Pravoslavne srpske crkvene opštine Temišvar (Fabrika).

Arh_Dok

Proglas Savetu Fronta nacionalnog spasa
(Koncept)

 
27. decembar 1989, Temišvar
 

Jezik: srpski

Dimenzije: 28,0 х 21,0 cm

Opis: Koncept Proglasa Inicijativnog komiteta za konstituisanje Demokratskog Fronta Srba i Hrvata u Rumuniji Savetu Fronta nacionalnog spasa, sačinjen u Temišvaru, 27. decembra 1989.

 

Skenirano prema originalu iz privatne kolekcije.