P R O G R A M I

Program

Božićni koncert

Hor Pravoslavne srpske saborne crkve u Temišvaru
7. januar 2006.

 

Jezik: srpski / rumunski

Dimenzije: 30,0 х 21,0 cm    

Autor: Ž[ivica]. M[ilojkov].

 

Stranice 1, 4 JPG [JPG]

Stranice 2, 3 JPG [JPG]

 

Skenirano prema originalu iz Arhiva hora Pravoslavne srpske saborne crkve u Temišvaru.

Program

Božićni koncert

Srpska saborna crkva u Temišvaru
7. januar 2011.

 

Jezik: srpski / rumunski

Dimenzije: 30,0 х 21,0 cm    

 

Stranice 1, 5, 6 JPG [JPG]

Stranice 2, 3, 4 JPG [JPG]

 

Skenirano prema originalu iz Arhiva hora Pravoslavne srpske saborne crkve u Temišvaru.