Digitalna biblioteka Srba u Rumuniji

Digitalna biblioteka Srba u Rumuniji (DBSR) je virtuelna biblioteka otvorenog tipa, sa neograničenim pristupom svim posetiocima. U tom smislu, svi se materijali sa sajta mogu preuzeti radi daljeg korišćenja, u skladu sa postojećim Uslovima o korišćenju.
          Sajt Digitalne biblioteke Srba u Rumuniji organizovan je u devetnaest kategorija. Radi šire dostupnosti, postoje identične verzije sajta (stranica) na srpskom (ćiriličnim i latiničnim pismom), rumunskom i engleskom jeziku.
          Zbog specifičnog sadržaja, sajt nije posebno optimizovan za pristup sa mobilnih uredjaja (telefona, tableta). Molimo Vas da uočene greške (tehničke ili sadržajne prirode) prijavite na adresu kontakt@dbsr.ro.

Separator

U Digitalnu biblioteku Srba u Rumuniji je do kraja 2019. godine uključeno preko 10000 digitalnih stranica i multimedijalnih fajlova.

Najnovije materijale na našem sajtu možete pogledati OVDE.

Separator

Kao većina projekata i poduhvata Saveza Srba u Rumuniji, projekat Digitalna biblioteka Srba u Rumuniji ostvaren je uz pomoć namenskih sredstava i uz podršku Departmana za medjuetničke odnose Vlade Rumunije.
          Zahvaljujemo svim pojedincima i ustanovama koji su na bilo koji način omogućili realizaciju ovog projekta, bilo logističkom podrškom, bilo prilozima u vidu materijala za naš sajt.

Separator