D I P L O M E

Diploma

Uverenje Srpskom crkvenom pevačkom društvu iz Temišvara [Srpskoj pevačkoj družini iz Temišvara]

o učešću na Saveznoj horskoj utakmici u Somboru

Južnoslovenski pevački savez
 
1. jun 1931, Sombor
 

Jezik: srpski

Dimenzije: --,- х --,- cm

 

Skenirano prema originalu iz Arhiva Pravoslavne srpske crkvene opštine Temišvar-Fabrika.

Diploma

Diploma horu Pravoslavne srpske saborne crkve u Temišvaru povodom učešća na festivalu "Dani duhovne muzike" u Pančevu

Srpska pravoslavna parohija Pančevo / Skupština opštine Pančevo
 
20. oktobar 2007, Pančevo
 

Jezik: srpski

Dimenzije: 47,0 х 24,0 cm

 

Skenirano prema originalu iz Arhiva hora Pravoslavne srpske saborne crkve u Temišvaru.