K N J I G E

[0][Nauka i znanje uopšte. Organizacija. Računarstvo. Informacije. Dokumentacija. Bibliotekarstvo. Institucije]

 

Knjiga

Ljubomir Stepanov

Savez Srba u Rumuniji - 25

 
2016, Temišvar
 

PDF [PDF, 223 str.]

 

Klasifikacija: 061.1(=163.41)(498)

ISBN: 978-606-8079-53-0

Jezik: srpski

Izdavač: Savez Srba u Rumuniji

     Kolekcija: Monografije

     Knjiga: 76

Dimenzije: 24,0 х 16,5 cm; 224 str.; mek povez - broširano

 

Prema tekstu pripremljenom za štampu iz Izdavačke kuće Saveza Srba u Rumuniji.

Knjiga

Dimitrije P. Tirol

Banatskij almanah za godinu 1827.
Fototipsko izdanje

 
2017, Temišvar
 

PDF [PDF, 267 str.]

 

Klasifikacija: 050.9

ISBN: 978-606-8079-96-7

Priredili: Stevan Bugarski i Dejan Popov

Dopunske tekstove dopisao: Stevan Bugarski

Jezik: srpski

Izdavač: Savez Srba u Rumuniji

     Kolekcija: Fototipska izdanja

     Knjiga: 2

Dimenzije: 16,0 х 10,0 cm; 268 str.; mek povez - broširano

 

Prema tekstu pripremljenom za štampu iz Izdavačke kuće Saveza Srba u Rumuniji. Fototipsko izdanje sa primerka Biblioteke Matice srpske u Novom Sadu, signatura: РПСр I 20/1827.2