K N J I G E

[3][Društvene nauke]

 

Knjiga

Slobodan Kostić

Šematizam Pravoslavne srpske eparhije temišvarske u Kraljevini Rumuniji za 1924. godinu

 
1925, Temišvar
 

PDF [PDF, 106 str.]

 

Klasifikacija: -

ISBN: -

Jezik: srpski

Izdavač: Uprava Pravoslavne srpske eparhije temišvarske u Temišvaru

Dimenzije: 23,0 х 15,5 cm; 106 str.; mek povez - broširano

 

Skenirano prema primerku iz kolekcije Srpske čitaonice u Temišvaru.

Knjiga

Matični protokol Srba u Baraganu 1951-1955.

 
2011, Temišvar
 

PDF [PDF, 168 str.]

 

Klasifikacija: 323.1(-163.41)(498)

ISBN: 978-973-1958-15-6

Priredio i dopunske tekstove napisao: Stevan Bugarski

Jezik: srpski

Izdavač: Tempus, Temišvar

Dimenzije: 20,5 х 15,0 cm; 168 str.; mek povez - broširano

 

Prema tekstu pripremljenom za štampu, od priređivača.

Knjiga

Ljiljana Milovan

Domaćinstva u atarima Čeneja, Bobde i Keče

 
2013, Temišvar
 

PDF [PDF, 64 str.]

 

Klasifikacija: 314.6(498-35 Timiș)“19“

ISBN: 978-606-8079-29-5

Jezik: srpski

Izdavač: Savez Srba u Rumuniji

     Kolekcija: Monografije

     Knjiga: 69

Dimenzije: 21,0 х 15,0 cm; 64 str.; mek povez - broširano

 

Prema tekstu pripremljenom za štampu iz Izdavačke kuće Saveza Srba u Rumuniji.

Knjiga

Ljubomir Stepanov, Vesna Stepanov

Statistički podaci o Srbima u Rumuniji

(Osavremenjeno izdanje)

 
2014, Temišvar
 

PDF [PDF, 95 str.]

 

Klasifikacija: 314(=163.41)(498)

ISBN: 978-606-8079-54-7

Jezik: srpski

Izdavač: Savez Srba u Rumuniji

     Kolekcija: Posebna izdanja

     Knjiga: 75

Dimenzije: 14,5 х 20,5 cm; 95 str.; mek povez - broširano

 

Prema tekstu pripremljenom za štampu iz Izdavačke kuće Saveza Srba u Rumuniji.

Knjiga

Borislav Đ. Krstić

Narodni život i običaji Klisuraca i Poljadijaca
Drugo, dopunjeno izdanje

 
2015, Temišvar
 

PDF [PDF, 356 str.]

 

Klasifikacija: 39

ISBN: 978-606-8079-60-8

Jezik: srpski

Izdavač: Savez Srba u Rumuniji

     Kolekcija: Monografije

     Knjiga: 79

Dimenzije: 24,0 х 16,5 cm; 356 str.; mek povez - broširano

 

Prema tekstu pripremljenom za štampu iz Izdavačke kuće Saveza Srba u Rumuniji.